Eckhard Lesse
Født 1948 DDR

München 1972: Nr 25 2:22:49 Rom 1974: sølv 2:14:57