Santander 1989: Nr 1 6:46:10
Villa de Madrid 1990: Nr 1 6:48:34