Robert Cheboror

Øvrige
Helsingfors 2005: Nr 11 2:14:08

Amsterdam 2004: Nr 1 2:06:22
Boston 2004: Nr 2 2:11:49